Úsporný tarif pro odběratele elektřiny

Příspěvek z Úsporného tarifu

Úsporný tarif jedna z forem vládní pomoci domácnostem se zvýšenými náklady na energie, která se uplatňuje od 1. 10. 2022. Je navázaná pouze na dodávky elektřiny a skládá se z jednorázového příspěvku odstupňovaného dle distribuční sazby a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje (POZE).

Jednorázový příspěvek se promítne v říjnových zálohách.

INFORMACE  O ZASTROPOVÁNÍ CEN  ->

Aktualizováno dne 5. 10. 2022 

SIPO nebo inkaso

Pokud hradíte zálohy inkasem či přes SIPO, snížíme vám říjnové platby sami. Podle výše záloh může příspěvek pokrýt i několik plateb.

Trvalý příkaz nebo složenka

V případě, že zálohy platíte trvalým příkazem nebo složenkou, můžete si platby o výši příspěvku snížit sami, nebo počkat na vyúčtování, ve kterém příspěvek řádně zaúčtujeme.

Úsporný tarif získáte automaticky

Nic pro to nemusíte udělat.

Příspěvek pomůže s úhradou záloh

Pokud hradíte zálohy inkasem či přes SIPO, snížíme již říjnové platby sami. V případě, že zálohy platíte bankovním převodem nebo složenkou, můžete si platby o výši příspěvku snížit sami, nebo počkat na vyúčtování, ve kterém příspěvek řádně zaúčtujeme.

Výše příspěvku dle distribuční sazby

Domácnosti s distribuční sazbou D01d, D02d a D25d dostanou 3.500 Kč. Ti, kteří mají sazbu D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d pak získají 2.000 Kč. Příspěvek nezískají domácnosti s distribuční sazbou D27d a D61d.

Odpuštění POZE do konce roku 2023

Poplatky za OZE, což je obvykle 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny, nebudou účtovány od začátku října 2022 do konce prosince 2023. 

Státní podpora při růstu cen energií

Nezvykle vysoké ceny energií, potravin a dalšího zboží dostávají stále více domácností do finančních problémů. Právě v této době je možné využít státní podporu, která je k dispozici.
Jaké příspěvky na pomoc s růstem cen energií můžete získat?

Další odpovědi na Vaše otázky

 • Snížíte mi zálohy?

  Máte-li pro úhradu záloh nastaveno inkaso či SIPO, snížíme Vám platby sami a Vy se nemusíte o nic starat. To znamená, že v říjnu Vám strhneme zálohu sníženou o výši příspěvku. Pokud máte předepsané zálohy nižší, než je přiznaný příspěvek, budeme postupovat opakované každý další měsíc, dokud celý příspěvek neuplatníme, nebo do doby, než Vám pošleme vyúčtování.

  Pokud platíte zálohy bankovním převodem či složenkou, můžete si počínaje říjnovou zálohou snížit jednu nebo více plateb tak, abyste nám v souhrnu poslali méně o částku přiznaného příspěvku. V případě, že zaplatíte zálohu v předepsané výši, o příspěvek samozřejmě nepřijdete a vše bude řádně zaúčtováno v nejbližším ročním vyúčtování.

 • Jak vysoký příspěvek letos dostanu?

  První příspěvek, který vláda poskytne je následující:

  Distribuční sazba = výše příspěvku

  Sazba D01d = 3 500 Kč
  Sazba D02d = 3 500 Kč
  Sazba D25d = 3 500 Kč
  Sazba D26d = 2 000 Kč
  Sazba D35d = 2 000 Kč
  Sazba D45d = 2 000 Kč
  Sazba D56d = 2 000 Kč
  Sazba D57d = 2 000 Kč

  Orientačně si svůj příspěvek pro rok 2022 a 2023 může spočítat v kalkulačce, kterou spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Tento příspěvek z úsporného tarifu se u domácností začneme zohledňovat letos v říjnu. Ve stejném termínu vláda spustí také další pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Ta poběží od letošního října do konce příštího roku a pomůže jak domácnostem, tak firmám. Domácnosti díky odpuštění poplatků za POZE ušetří 599 korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.

  Další příspěvek z úsporného tarifu bude u domácností zohledněn příští rok v únoru. Do konce příštího roku bude také pokračovat vládní pomoc v podobě odpouštění poplatků za podporované zdroje.

 • Kde uvidím odpuštění POZE?

  Odpuštění POZE se týká období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. POZE činí obvykle 599 Kč včetně DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Konkrétní výše úspory se promítne do Vašeho příštího ročního vyúčtování na základě Vaší skutečné spotřeby. V novém platebním kalendáři, který posíláme vždy s ročním vyúčtováním, zohledníme odpuštění POZE do Vašich budoucích záloh.

   

 • Co když se v říjnu přestěhuji? Od koho dostanu příspěvek?

  Ke dni 23. 8. dodavatelé elektřiny museli nahlásit své odběratele z řad domácností. Na nahlášené zákazníky pak obdržel finanční kompenzaci.

  Pokud jste byl např. 23. 8. 2022 u Centropolu a 15.10. se přestěhujete, tak my vycházíme ze situace 23. 8. a příspěvek obdržíte od nás, od Centropolu. Příspěvek obdrží ten, na kterého je smlouva na dodávku elektřiny vedena.

 • Co je to Úsporný tarif a pro koho je určen?

  Úsporný tarif je připraven pro všechny domácnosti, které využívají elektřinu a zemní plyn, případně obojí. Je to fixní částka, kterou z ročního vyúčtování energií za zákazníka přímo obchodníkovi zaplatí stát. Její konkrétní výše je určena podle distribuční sazby, případně pásma spotřeby příslušného odběrného místa, tedy podle toho, na co elektřinu (svítí/vaří/topí) nebo zemní plyn (vaří/ohřívá vodu/topí) používáte. Slouží-li Vám v domácnosti elektřina i zemní plyn, získáte příspěvek dvakrát.

 • S čím můžu počítat příští rok?

  V roce 2023 budou zastropovány ceny energií, nadále by měly být odpuštěny POZE. Pokud bude pokračovat i Úsporný tarif, budeme zde aktuální informace doplňovat. Do konce příštího roku bude také pokračovat vládní pomoc v podobě odpouštění poplatků za podporované zdroje.

 • Budou mít Úsporný tarif všichni?

  Úsporný tarif je určen pro domácnosti, netýká se tedy firem. Výjimku tvoří rovněž chaty a chalupy s tzv. víkendovým tarifem D61d a odběrná místa s distribuční sazbou D27d určenou pro dobíjení elektromobilů.

  Podrobné informace k parametrům Úsporného tarifu najdete na stránkách energiezamene.cz

 • Dostanou příspěvek i lidé v bytových domech s vlastní kotelnou?

  Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Distributor předá tento údaj Operátorovi trhu (OTE) a ten jej poskytne obchodníkům. Příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku sami zaplatili. Konkrétní výši částky určí nařízení vlády.

 • Je pamatováno i na domácnosti s dálkovým topením?

  Ano, zvažují se dvě varianty, jak zohlednit i dálkové vytápění. První možností je poskytnutí částky ve výši až 10 miliard na modernizaci tepláren. Za to se teplárny zavážou, že svým zákazníkům nebudou zvedat ceny. Toto řešení vyžaduje notifikaci Evropské komise. Druhou variantou je využití Úsporného tarifu i pro odběratele tepla z centrálních tepláren, kdy by finanční příspěvek zohlednili majitelům domů do vyúčtování dodávky tepla jeho dodavatelé. Majitelé domu by pak příspěvek promítli do vyúčtování služeb uživatelům bytů jako mimořádnou zálohu na služby jako by tuto částku uživatelé bytů sami zaplatili. Konkrétní výši částky určí nařízení vlády. Tuto možnost zajistí pozměňovací návrh upravující problematiku teplárenství. Rozhodnuto musí být do začátku topné sezóny.

Chci novinky o Úsporném tarifu

Šetřit energiemi má smysl

V době rostoucích cen energií nám záleží na tom, abyste měli všechny potřebné informace a věděli, kde je opravdu efektivní začít šetřit. Proto pro vás hledáme a počítáme stále nové tipy, jak snížit spotřebu elektřiny vaší domácnosti. Našim zákazníkům je dokonce přidáváme do každé faktury.