test draw MM2

Fe ELE 03
Cena za spotřebovanou silovou elektřinu Cena za distribuci a související služby Daň z elektřiny Zaúčtované platby  Přehled zaúčtovaných plateb Přehled za předchozí zúčtovací období Přehled vyúčtované spotřeby

Cena za spotřebovanou silovou elektřinu

Neregulovaná část, která obsahuje platby dodavateli dle sjednaného ceníku.

Cena za distribuci a související služby

Regulovaná část ceny elektřiny, kterou platíte distributorovi.

Daň z elektřiny

Zaúčtované platby 

Součet zaúčtovaných uhrazených záloh v daném fakturačním období. Protože na vyúčtování vypočítáváme rozdíl mezi zálohami a cenou za reálnou spotřebu, jsou zaplacené zálohy vždy zápornou hodnotou.

Přehled zaúčtovaných plateb

Jednotlivé platby za dané časové období.

Přehled za předchozí zúčtovací období

Historii spotřeby elektřiny uvádíme pouze v případě, že ji máme k dispozici.

Přehled vyúčtované spotřeby

Údaje o elektroměru, název produktu, distribuční sazba. Stavy elektroměru jsou vždy uvedeny dle dodaného odečtu od distributora nebo na základě vašich odečtů.

Fe ELE 04
Distribuce NT Přehled plateb za spotřebovanou silovou elektřinu Distribuce VT POZE dle Ampér (A) Systémové služby Poplatek společnosti OTE Měsíční plat z příkon

Distribuce NT

Státem regulovaná část ceny elektřiny ve nízkém tarifu.

Přehled plateb za spotřebovanou silovou elektřinu

Neregulovaná část – jednotlivá období propočítává místní distribuce dle vývoje spotřeby.

Distribuce VT

Státem regulovaná část ceny elektřiny ve vysokém tarifu.

POZE dle Ampér (A)

Regulovaná část ceny elektřiny. Část, kterou všichni zákazníci podporují výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Stejně jako ostatní položky této části, i toto je určené státem a ani zákazník ani dodavatel tuto část nemůže ovlivnit.

Systémové služby

Regulovaná část ceny elektřiny – částka, která jde provozovateli přenosové soustavy. Ten zajišťuje stabilitu přenosu elektřiny a udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.

Poplatek společnosti OTE

Regulovaná část ceny elektřiny – poplatek Operátorovi trhu s elektřinou se odvíjí od množství dodané elektřiny.

Měsíční plat z příkon

Regulovaná část ceny elektřiny za rezervovaný příkon.

Soukromý: Fa ELE 01
Období Zákaznické číslo a číslo smlouvy Jméno, adresa a další kontakty Datum uskutečnění zdanitelného plnění  Výsledná částka Platební údaje a QR kód EAN kód Informace o nedoplatku či přeplatku. Grafické znázornění složení ceny za fakturační období. Porovnání spotřeby Úprava záloh

Období

Období, za které Vám elektřinu účtujeme.

Zákaznické číslo a číslo smlouvy

Zákaznické číslo je pro každého našeho zákazníka unikátní. Proto je jedním ze způsobů, jak si můžeme ověřit, že komunikujeme opravdu právě s vámi. Stejně tak každá smlouva nese své jedinečné označení.

Jméno, adresa a další kontakty

Pokud máte trvalé a přechodné bydliště nebo se staráte o odběrné místo, kde sami nebydlíte, může se adresa tady lišit od té korespondenční.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění označuje datum zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu odebraného množství a ceny elektřiny.

Výsledná částka

Výsledná částka za vyúčtované období. Uvádí, zda skončilo přeplatkem, nebo jako v tomto případě nedoplatkem. Zahrnuje všechny cenu za dodávky komodity i za distribuci, obsahuje již zaúčtované zálohy.

Platební údaje a QR kód

Pokud vaše vyúčtování skončilo nedoplatkem, můžete jej uhradit na uvedený bankovní účet. Pro rychlejší a bezstarostnou úhradu pomocí chytrého telefonu můžete využít QR kód.

EAN kód

Každé odběrné místo je označeno unikátním EAN kódem, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy. EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Kombinace znaků tak zleva uvádí:

  • Informaci o státu (3 číslice)
  • Kód OTE – operátor trhu s elektřinou (4 číslice)
  • Identifikace distributora (5 číslic)
  • Pořadové číslo (5 číslic)
  • Dopočtové číslice

Informace o nedoplatku či přeplatku.

Částka se shoduje s výslednou částkou za vyúčtované období. Tady najdete porovnání toho, co jste zaplatili na zálohách a jaká je celková cena za spotřebovanou elektřinu. Rozdíl obou hodnot potom tvoří výsledný přeplatek nebo nedoplatek.

Grafické znázornění složení ceny za fakturační období.

Celková cena se skládá z:
– ceny za silovou elektřinu (státem neregulovaná část), která je závislá na spotřebě a sjednaném ceníku,
– ceny za distribuci (státem regulovaná část), která je účtována dle Cenového rozhodnutí ERÚ a dodavatel ji nemůže ovlivnit,
– daně z elektřiny, která je stanovena zákonem.

Porovnání spotřeby

Porovnání spotřeby za uplynulá období.

Úprava záloh

Úprava záloh na následující období. S každým vyúčtováním revidujeme nastavení vašich záloh pro další období. Vznikne-li výrazný nedoplatek, nebo lze jinak předpokládat, že k němu v následujícím období dojde, upravíme zálohy tak, aby nejbližší vyúčtování skončilo mírným přeplatkem nebo v ideálním případě nulou. Snižování záloh v případě přeplatku necháváme na vás. Můžete tak učinit například v naší online samoobsluze.

Soukromý: Fa ELE 01
Období Zákaznické číslo a číslo smlouvy Jméno, adresa a další kontakty Datum uskutečnění zdanitelného plnění  Výsledná částka Platební údaje a QR kód EAN kód Informace o nedoplatku či přeplatku. Grafické znázornění složení ceny za fakturační období. Porovnání spotřeby Úprava záloh

Období

Období, za které Vám elektřinu účtujeme.

Zákaznické číslo a číslo smlouvy

Zákaznické číslo je pro každého našeho zákazníka unikátní. Proto je jedním ze způsobů, jak si můžeme ověřit, že komunikujeme opravdu právě s vámi. Stejně tak každá smlouva nese své jedinečné označení.

Jméno, adresa a další kontakty

Pokud máte trvalé a přechodné bydliště nebo se staráte o odběrné místo, kde sami nebydlíte, může se adresa tady lišit od té korespondenční.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění označuje datum zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu odebraného množství a ceny elektřiny.

Výsledná částka

Výsledná částka za vyúčtované období. Uvádí, zda skončilo přeplatkem, nebo jako v tomto případě nedoplatkem. Zahrnuje všechny cenu za dodávky komodity i za distribuci, obsahuje již zaúčtované zálohy.

Platební údaje a QR kód

Pokud vaše vyúčtování skončilo nedoplatkem, můžete jej uhradit na uvedený bankovní účet. Pro rychlejší a bezstarostnou úhradu pomocí chytrého telefonu můžete využít QR kód.

EAN kód

Každé odběrné místo je označeno unikátním EAN kódem, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy. EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Kombinace znaků tak zleva uvádí:

  • Informaci o státu (3 číslice)
  • Kód OTE – operátor trhu s elektřinou (4 číslice)
  • Identifikace distributora (5 číslic)
  • Pořadové číslo (5 číslic)
  • Dopočtové číslice

Informace o nedoplatku či přeplatku.

Částka se shoduje s výslednou částkou za vyúčtované období. Tady najdete porovnání toho, co jste zaplatili na zálohách a jaká je celková cena za spotřebovanou elektřinu. Rozdíl obou hodnot potom tvoří výsledný přeplatek nebo nedoplatek.

Grafické znázornění složení ceny za fakturační období.

Celková cena se skládá z:
– ceny za silovou elektřinu (státem neregulovaná část), která je závislá na spotřebě a sjednaném ceníku,
– ceny za distribuci (státem regulovaná část), která je účtována dle Cenového rozhodnutí ERÚ a dodavatel ji nemůže ovlivnit,
– daně z elektřiny, která je stanovena zákonem.

Porovnání spotřeby

Porovnání spotřeby za uplynulá období.

Úprava záloh

Úprava záloh na následující období. S každým vyúčtováním revidujeme nastavení vašich záloh pro další období. Vznikne-li výrazný nedoplatek, nebo lze jinak předpokládat, že k němu v následujícím období dojde, upravíme zálohy tak, aby nejbližší vyúčtování skončilo mírným přeplatkem nebo v ideálním případě nulou. Snižování záloh v případě přeplatku necháváme na vás. Můžete tak učinit například v naší online samoobsluze.