test draw 2

Soukromý: Fa ELE 01
Období Zákaznické číslo a číslo smlouvy Jméno, adresa a další kontakty Datum uskutečnění zdanitelného plnění  Výsledná částka Platební údaje a QR kód EAN kód Informace o nedoplatku či přeplatku. Grafické znázornění složení ceny za fakturační období. Porovnání spotřeby Úprava záloh

Období

Období, za které Vám elektřinu účtujeme.

Zákaznické číslo a číslo smlouvy

Zákaznické číslo je pro každého našeho zákazníka unikátní. Proto je jedním ze způsobů, jak si můžeme ověřit, že komunikujeme opravdu právě s vámi. Stejně tak každá smlouva nese své jedinečné označení.

Jméno, adresa a další kontakty

Pokud máte trvalé a přechodné bydliště nebo se staráte o odběrné místo, kde sami nebydlíte, může se adresa tady lišit od té korespondenční.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění označuje datum zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu odebraného množství a ceny elektřiny.

Výsledná částka

Výsledná částka za vyúčtované období. Uvádí, zda skončilo přeplatkem, nebo jako v tomto případě nedoplatkem. Zahrnuje všechny cenu za dodávky komodity i za distribuci, obsahuje již zaúčtované zálohy.

Platební údaje a QR kód

Pokud vaše vyúčtování skončilo nedoplatkem, můžete jej uhradit na uvedený bankovní účet. Pro rychlejší a bezstarostnou úhradu pomocí chytrého telefonu můžete využít QR kód.

EAN kód

Každé odběrné místo je označeno unikátním EAN kódem, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy. EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Kombinace znaků tak zleva uvádí:

    • Informaci o státu (3 číslice)
    • Kód OTE – operátor trhu s elektřinou (4 číslice)
    • Identifikace distributora (5 číslic)
    • Pořadové číslo (5 číslic)
    • Dopočtové číslice

Informace o nedoplatku či přeplatku.

Částka se shoduje s výslednou částkou za vyúčtované období. Tady najdete porovnání toho, co jste zaplatili na zálohách a jaká je celková cena za spotřebovanou elektřinu. Rozdíl obou hodnot potom tvoří výsledný přeplatek nebo nedoplatek.

Grafické znázornění složení ceny za fakturační období.

Celková cena se skládá z:
– ceny za silovou elektřinu (státem neregulovaná část), která je závislá na spotřebě a sjednaném ceníku,
– ceny za distribuci (státem regulovaná část), která je účtována dle Cenového rozhodnutí ERÚ a dodavatel ji nemůže ovlivnit,
– daně z elektřiny, která je stanovena zákonem.

Porovnání spotřeby

Porovnání spotřeby za uplynulá období.

Úprava záloh

Úprava záloh na následující období. S každým vyúčtováním revidujeme nastavení vašich záloh pro další období. Vznikne-li výrazný nedoplatek, nebo lze jinak předpokládat, že k němu v následujícím období dojde, upravíme zálohy tak, aby nejbližší vyúčtování skončilo mírným přeplatkem nebo v ideálním případě nulou. Snižování záloh v případě přeplatku necháváme na vás. Můžete tak učinit například v naší online samoobsluze.