Neodešla mi platba ze SIPO

Pokud na SIPO nemáte předepsanou zálohu, vystavili jsme vám vyúčtování energií a nový platební kalendář. V tom případě může ze SIPA vypadnout jedna záloha. Proč?

Na SIPO se musíme hlásit k 20. dni předchozího měsíce. Jelikož je platební kalendář vystaven až po tomto termínu, není možné se na SIPO přihlásit. Co s tím?

  • Jelikož zálohová platba není předepsaná, hradit ji nemusíte. Nebudeme vás za ni upomínat a zahrneme ji do vyúčtování za další měsíc. Pokud platbu na SIPO máte a nevidíte ji v aktuálním platebním kalendáři, je uvedena na tom předchozím.
  • Zálohu, která ze SIPO vypadla, můžete uhradit jednorázově. A to bankovním převodem, vkladem na náš účet v Komerční bance nebo poštovní poukázkou typu A/C. Platební údaje naleznete na přiloženém platebním kalendáři. Příští měsíc už bude vaše zálohová platba na SIPO v pořádku navedena.