Jak mám postupovat v případě úmrtí

Víme, že tohle je citlivá věc. Nechceme vám přidělávat další starosti. Ukončení smlouvy z důvodu úmrtí vám zabere jen pár minut.

  1. Nejdříve je potřeba vyplnit a podepsat čestné prohlášení, které společně s kopií úmrtního listu zašlete e-mailem na obchod@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Dědické usnesení, které obdržíte od notáře, nám zašlete dodatečně.
  2. Napište nám také korespondenční adresu na někoho z pozůstalých, se kterým budeme řešit všechny nutné formality.
  3. Připojte údaje o novém odběrateli, na kterého se bude smlouva přepisovat: jméno, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, rodné číslo, požadovaný způsob platby a platební údaje.

Připravíme závěrečné vyúčtování a novou smlouvu pro nového odběratele, kterou vám zašleme na korespondenční adresu.