Chci změnit distribuční sazbu elektřiny

Změnou sazby můžete za elektřinu výrazně ušetřit. Nejdříve si ale ověřte, jakou sazbu aktuálně používáte a zda ji máte správně nastavenou.

Změna mezi jednotarifovými sazbami

Máte-li v bytě nastavenou například sazbu D01d, pak je dobré vědět, že je určená jen pro malý odběr elektřiny. Vyplatí se pro roční spotřebu do 650 kWh, tedy třeba na chatě nebo v garáži. V takovém případě je změna distribuční sazby jednoduchá.

 1. Stáhněte si a vyplňte Žádost o změnu smlouvy
 2. Podepsanou žádost nám pošlete jako sken e-mailem na obchod@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 3. Sazbu změníme obvykle do 14 dnů.

Přechod na dvoutarifovou sazbu

U dvoutarifových distribučních sazeb je to trochu složitější. Podmínky pro změnu sazeb totiž udává aktuální Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

 1. Stáhněte si a vyplňte Žádost o vystavení stanoviska – Smlouvy o připojení dle vašeho distributora (viz níže).
 2. Podepsanou žádost nám pošlete jako sken e-mailem na obchod@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 3. Vašeho distributora požádáme o vystavení Smlouvy o připojení.
 4. Smlouvu obdržíte do 30 dnů ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení podepište a zašlete poštou zpět na korespondenční adresu distributora – je uvedená ve smlouvě.
 5. Oznamte distributorovi porušení plomb v rozvaděči.  Telefonní čísla na distributory:
  1. ČEZ Distribuce (ostatní regiony) – tel. 800 850 860
  2. EG.D Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava) – tel. 800 22 55 77
  3. PREdistribuce (Hlavní město Praha) – tel. 800 823 823
 6. Elektroinstalační firma připraví vaši domácnost na používání nízkého a vysokého tarifu. Úpravu vašeho odběrného místa by měla vždy provádět elektroinstalační firma, která je smluvním partnerem daného distributora. Po provedení úprav obdržíte revizní zprávu.
 7. Stáhněte si a vyplňte Žádost o změnu smlouvy (viz níže).
 8. Podepsanou žádost společně s kopií Smlouvy o připojení a revizní zprávou nám pošlete jako sken e-mailem na obchod@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 9. Následně požádáme vašeho distributora o instalaci HDO, případně o výměnu elektroměru a zpětné zaplombování rozvaděče.

Poznámka

U sazby D25d a C25d obvykle nemusíte při instalaci bojleru do 3,5 kW žádat o Smlouvu o připojení.Na distribučním území společnosti EG.D Distribuce, a.s., je nutné žádat o Smlouvu o připojení pouze při instalaci tepelného čerpadla.