Chci změnit číslo účtu

Pro nastavení nového čísla účtu Vás prosíme o zavolání na naši zákaznickou linku se zákaznickým číslem nebo o doložení dokladu prokazující Vaše vlastnictví účtu. Postačí zaslání hlavičky výpisu z účtu, ze které bude patrné Vaše jméno a číslo účtu.

Doklad lze oskenovat do přílohy a zaslat na náš e-mail obchod@centropol.cz nebo na adresu naší společnosti.

Pokud je bankovní účet vedený na třetí osobu, je zapotřebí napsat čestné prohlášení, kde bude uveden souhlas zákazníka i souhlas majitele bankovního účtu k nastavení do našeho systému a vyplacení přeplatku na doložený bankovní účet. Čestné prohlášení musí být oběma stranami podepsáno. Případně si sami můžete změnit v samoobsluze.

Telefon: 487 575 555

Ve všední dny jsme na příjmu mezi 9:00 a 18:00.