Často se ptáte

Zadejte hledaný výraz a hned se vám zobrazí řešení pro váš problém

Soukromý: Fa ELE 01
Období Zákaznické číslo a číslo smlouvy Jméno, adresa a další kontakty Datum uskutečnění zdanitelného plnění  Výsledná částka Platební údaje a QR kód EAN kód Informace o nedoplatku či přeplatku. Grafické znázornění složení ceny za fakturační období. Porovnání spotřeby Úprava záloh

Období

Období, za které Vám elektřinu účtujeme.

Zákaznické číslo a číslo smlouvy

Zákaznické číslo je pro každého našeho zákazníka unikátní. Proto je jedním ze způsobů, jak si můžeme ověřit, že komunikujeme opravdu právě s vámi. Stejně tak každá smlouva nese své jedinečné označení.

Jméno, adresa a další kontakty

Pokud máte trvalé a přechodné bydliště nebo se staráte o odběrné místo, kde sami nebydlíte, může se adresa tady lišit od té korespondenční.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění označuje datum zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu odebraného množství a ceny elektřiny.

Výsledná částka

Výsledná částka za vyúčtované období. Uvádí, zda skončilo přeplatkem, nebo jako v tomto případě nedoplatkem. Zahrnuje všechny cenu za dodávky komodity i za distribuci, obsahuje již zaúčtované zálohy.

Platební údaje a QR kód

Pokud vaše vyúčtování skončilo nedoplatkem, můžete jej uhradit na uvedený bankovní účet. Pro rychlejší a bezstarostnou úhradu pomocí chytrého telefonu můžete využít QR kód.

EAN kód

Každé odběrné místo je označeno unikátním EAN kódem, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy. EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Kombinace znaků tak zleva uvádí:

  • Informaci o státu (3 číslice)
  • Kód OTE – operátor trhu s elektřinou (4 číslice)
  • Identifikace distributora (5 číslic)
  • Pořadové číslo (5 číslic)
  • Dopočtové číslice

Informace o nedoplatku či přeplatku.

Částka se shoduje s výslednou částkou za vyúčtované období. Tady najdete porovnání toho, co jste zaplatili na zálohách a jaká je celková cena za spotřebovanou elektřinu. Rozdíl obou hodnot potom tvoří výsledný přeplatek nebo nedoplatek.

Grafické znázornění složení ceny za fakturační období.

Celková cena se skládá z:
– ceny za silovou elektřinu (státem neregulovaná část), která je závislá na spotřebě a sjednaném ceníku,
– ceny za distribuci (státem regulovaná část), která je účtována dle Cenového rozhodnutí ERÚ a dodavatel ji nemůže ovlivnit,
– daně z elektřiny, která je stanovena zákonem.

Porovnání spotřeby

Porovnání spotřeby za uplynulá období.

Úprava záloh

Úprava záloh na následující období. S každým vyúčtováním revidujeme nastavení vašich záloh pro další období. Vznikne-li výrazný nedoplatek, nebo lze jinak předpokládat, že k němu v následujícím období dojde, upravíme zálohy tak, aby nejbližší vyúčtování skončilo mírným přeplatkem nebo v ideálním případě nulou. Snižování záloh v případě přeplatku necháváme na vás. Můžete tak učinit například v naší online samoobsluze.

Fe ELE 02
Rozpis nových záloh a předepsané termíny Rekapitulace vyúčtování Přehled plateb Počáteční a koncové stavy na elektroměru Počáteční a koncové stavy na elektroměru.

Rozpis nových záloh a předepsané termíny

Rozpis nových záloh a předepsané termíny splatnosti pro další období. I tady pro zjednodušení platby najdete QR kód.

Rekapitulace vyúčtování

V rekapitulace vyúčtování uvádíme všechny položky, které platíte právě za silovou část (tj. neregulovaná složka), distribuci (tj. regulovaná část) a daň, od kterých se nakonec odečítají přijaté zálohy a případné slevy.

Přehled plateb

Přehled plateb ukazuje orientační průměrnou cenu za jednotku ve vysokém a nízkém tarifu a měsíční poplatek za uvedené zúčtovací období.

Počáteční a koncové stavy na elektroměru

Počáteční a koncové stavy na elektroměru. Jejich rozdílem je v posledním sloupci jednoduše vyčíslena konečná spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a nízkém tarifu.

Počáteční a koncové stavy na elektroměru.

Jejich rozdílem je v posledním sloupci jednoduše vyčíslena konečná spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a nízkém tarifu.

Fe ELE 03
Cena za spotřebovanou silovou elektřinu Cena za distribuci a související služby Daň z elektřiny Zaúčtované platby  Přehled zaúčtovaných plateb Přehled za předchozí zúčtovací období Přehled vyúčtované spotřeby

Cena za spotřebovanou silovou elektřinu

Neregulovaná část, která obsahuje platby dodavateli dle sjednaného ceníku.

Cena za distribuci a související služby

Regulovaná část ceny elektřiny, kterou platíte distributorovi.

Daň z elektřiny

Zaúčtované platby 

Součet zaúčtovaných uhrazených záloh v daném fakturačním období. Protože na vyúčtování vypočítáváme rozdíl mezi zálohami a cenou za reálnou spotřebu, jsou zaplacené zálohy vždy zápornou hodnotou.

Přehled zaúčtovaných plateb

Jednotlivé platby za dané časové období.

Přehled za předchozí zúčtovací období

Historii spotřeby elektřiny uvádíme pouze v případě, že ji máme k dispozici.

Přehled vyúčtované spotřeby

Údaje o elektroměru, název produktu, distribuční sazba. Stavy elektroměru jsou vždy uvedeny dle dodaného odečtu od distributora nebo na základě vašich odečtů.

Fe ELE 04
Distribuce NT Přehled plateb za spotřebovanou silovou elektřinu Distribuce VT POZE dle Ampér (A) Systémové služby Poplatek společnosti OTE Měsíční plat z příkon

Distribuce NT

Státem regulovaná část ceny elektřiny ve nízkém tarifu.

Přehled plateb za spotřebovanou silovou elektřinu

Neregulovaná část – jednotlivá období propočítává místní distribuce dle vývoje spotřeby.

Distribuce VT

Státem regulovaná část ceny elektřiny ve vysokém tarifu.

POZE dle Ampér (A)

Regulovaná část ceny elektřiny. Část, kterou všichni zákazníci podporují výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Stejně jako ostatní položky této části, i toto je určené státem a ani zákazník ani dodavatel tuto část nemůže ovlivnit.

Systémové služby

Regulovaná část ceny elektřiny – částka, která jde provozovateli přenosové soustavy. Ten zajišťuje stabilitu přenosu elektřiny a udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.

Poplatek společnosti OTE

Regulovaná část ceny elektřiny – poplatek Operátorovi trhu s elektřinou se odvíjí od množství dodané elektřiny.

Měsíční plat z příkon

Regulovaná část ceny elektřiny za rezervovaný příkon.

Fe ELE 05
Měsíční plat za příkon Daň z elektřiny Celková cena za uvedené období

Měsíční plat za příkon

Daň z elektřiny

s výjimkou elektřiny osvobozené od daně

Celková cena za uvedené období

Soukromý: Fa ELE 01
Období Zákaznické číslo a číslo smlouvy Jméno, adresa a další kontakty Datum uskutečnění zdanitelného plnění  Výsledná částka Platební údaje a QR kód EAN kód Informace o nedoplatku či přeplatku. Grafické znázornění složení ceny za fakturační období. Porovnání spotřeby Úprava záloh

Období

Období, za které Vám elektřinu účtujeme.

Zákaznické číslo a číslo smlouvy

Zákaznické číslo je pro každého našeho zákazníka unikátní. Proto je jedním ze způsobů, jak si můžeme ověřit, že komunikujeme opravdu právě s vámi. Stejně tak každá smlouva nese své jedinečné označení.

Jméno, adresa a další kontakty

Pokud máte trvalé a přechodné bydliště nebo se staráte o odběrné místo, kde sami nebydlíte, může se adresa tady lišit od té korespondenční.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění označuje datum zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu odebraného množství a ceny elektřiny.

Výsledná částka

Výsledná částka za vyúčtované období. Uvádí, zda skončilo přeplatkem, nebo jako v tomto případě nedoplatkem. Zahrnuje všechny cenu za dodávky komodity i za distribuci, obsahuje již zaúčtované zálohy.

Platební údaje a QR kód

Pokud vaše vyúčtování skončilo nedoplatkem, můžete jej uhradit na uvedený bankovní účet. Pro rychlejší a bezstarostnou úhradu pomocí chytrého telefonu můžete využít QR kód.

EAN kód

Každé odběrné místo je označeno unikátním EAN kódem, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy. EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Kombinace znaků tak zleva uvádí:

  • Informaci o státu (3 číslice)
  • Kód OTE – operátor trhu s elektřinou (4 číslice)
  • Identifikace distributora (5 číslic)
  • Pořadové číslo (5 číslic)
  • Dopočtové číslice

Informace o nedoplatku či přeplatku.

Částka se shoduje s výslednou částkou za vyúčtované období. Tady najdete porovnání toho, co jste zaplatili na zálohách a jaká je celková cena za spotřebovanou elektřinu. Rozdíl obou hodnot potom tvoří výsledný přeplatek nebo nedoplatek.

Grafické znázornění složení ceny za fakturační období.

Celková cena se skládá z:
– ceny za silovou elektřinu (státem neregulovaná část), která je závislá na spotřebě a sjednaném ceníku,
– ceny za distribuci (státem regulovaná část), která je účtována dle Cenového rozhodnutí ERÚ a dodavatel ji nemůže ovlivnit,
– daně z elektřiny, která je stanovena zákonem.

Porovnání spotřeby

Porovnání spotřeby za uplynulá období.

Úprava záloh

Úprava záloh na následující období. S každým vyúčtováním revidujeme nastavení vašich záloh pro další období. Vznikne-li výrazný nedoplatek, nebo lze jinak předpokládat, že k němu v následujícím období dojde, upravíme zálohy tak, aby nejbližší vyúčtování skončilo mírným přeplatkem nebo v ideálním případě nulou. Snižování záloh v případě přeplatku necháváme na vás. Můžete tak učinit například v naší online samoobsluze.

Rubriky mohou být na rozdíl od štítků hierarchicky strukturované. Můžete mít tedy například (hlavní) rubriku Filmy a v ní podřazené rubriky Akční, Komedie a Western, do kterých pak už jen přiřazujete konkrétní příspěvky. Můžete si ale vše uspořádat zcela podle sebe.Rubriky mohou být na rozdíl od štítků hierarchicky strukturované. Můžete mít tedy například (hlavní) rubriku Filmy a v ní podřazené rubriky Akční, Komedie a Western, do kterých pak už jen přiřazujete konkrétní příspěvky. Můžete si ale vše uspořádat zcela podle sebe.

Rubriky mohou být na rozdíl od štítků hierarchicky strukturované. Můžete mít tedy například (hlavní) rubriku Filmy a v ní podřazené rubriky Akční, Komedie a Western, do kterých pak už jen přiřazujete konkrétní příspěvky. Můžete si ale vše uspořádat zcela podle sebe.Rubriky mohou být na rozdíl od štítků hierarchicky strukturované. Můžete mít tedy například (hlavní) rubriku Filmy a v ní podřazené rubriky Akční, Komedie a Western, do kterých pak už jen přiřazujete konkrétní příspěvky. Můžete si ale vše uspořádat zcela podle sebe.

Rubriky mohou být na rozdíl od štítků hierarchicky strukturované. Můžete mít tedy například (hlavní) rubriku Filmy a v ní podřazené rubriky Akční, Komedie a Western, do kterých pak už jen přiřazujete konkrétní příspěvky. Můžete si ale vše uspořádat zcela podle sebe.

V březnu nastupují nové energetické štítky. Co to pro vás znamená?

Chcete-li snížit platby za elektřinu v domácnosti, vyplatí se vždy prostudovat energetický štítek výrobku, který kupujete. Uvádění kategorie spotřeby není žádnou novinkou, první štítky vznikly už před 25 lety. Od března 2021 je však čeká změna, která vám přinese snazší orientaci, a tím i úsporu do budoucna.

Už jen písmena, ikony a QR kód

Energetické štítky procházely po dobu své existence průběžnými aktualizacemi. K nejúspornější hodnotě „A“ postupně přibývaly různé počty znamének „+“, a tak spotřebitelé neměli jasno, které označení je aktuálně špičkou ve spotřebě energie. To se od března 2021 změní. Nové štítky budou používat jednoznačnou škálu od „A“ do „G“ bez dodatečných „+“ a klíčové parametry představí aktualizované ikony. Doplňující informace k výrobku pak budou dostupné prostřednictvím QR kódu, který povede na databázi produktů v EU (EPREL). Ta kromě spotřeby a informačního listu produktu zobrazí i řadu dalších údajů o jeho provozních vlastnostech.

Energetický štítek před 28.2.2021

Energetický štítek před

Energetický štítek po 28.2.2021

Energetický štítek po

Změna ovlivní pouze vybrané spotřebiče

Březnové zavedení nového energetického štítku se logicky týká spotřebičů, které se v domácnosti využívají soustavně nebo velmi často. Jasnější označení tak ponesou chladničky a mrazáky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje. Od 1. září 2021 se aktualizované štítky objeví na světelných zdrojích. U dalších skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se stávající štítek nemění a k přechodu na nový dojde až v následujících letech. Co se týče  malých spotřebičů (mikrovlnné trouby, toustovače apod.), ty zatím štítky nemají a aktuálně není v plánu je zavádět. Jejich podíl na spotřebě domácností je totiž minimální.

Způsob vystavení štítků zůstává stejný

V prodejnách se nové štítky objeví v březnu 2021, a to jak v těch kamenných tak internetových. Požadavky na samotné vystavení energetických štítků se nemění, nadále musí být k dispozici stejným způsobem, na jaký jste zvyklí.

Další informace o energetickém štítkování najdete na stránkách www.label2020.cz.

Jak můžu smlouvu sjednat?

Co k sepsání smlouvy potřebuji?

 • Platný občanský průkaz.

Co můžu očekávat?

 • Centropol může vyžadovat vratnou kauci nebo jistinu. Jistina se týká cizinců, kteří nemají platný občanský průkaz. SIM kartu obdržím až po úhradě kauce/jistiny.
 • Při sjednání smlouvy telefonicky nebo online se odesílá SIM karta doporučeně.

Co dělat, v případě změny operátora?

 • Pokud se svým číslem přecházíte od jiného operátora potřebujete navíc číslo výpovědi, tzv. ČVOP.

Ano, i to se může stát. Obvykle za to mohou chybně zadané platební údaje.

 • Porovnejte zadané platební údaje s údaji na upomínce. Pokud nesouhlasí, napište nám e-mail na obchod@centropol.cz nebo nám zavolejte na tel. 478 575 555. Vyřešíme to.
 • Zkontrolujte, zda vám banka nevrátila platbu zpět. Pokud ano, zkontrolujte platební údaje a odešlete platbu znovu.
 • Porovnejte datum vystavení upomínky s datem odeslání platby. Je totiž možné, že k nám platba dorazila až potom, co jsme upomínku vystavili. V tom případě je pravděpodobně vše v pořádku. Pokud si ale stále nejste jisti, zavolejte nám na zákaznickou linku *22. Podíváme se na to.

Občas je to s tím vyúčtováním trochu složitější a vyznat se v jednotlivých částech faktury může být problém. Vysvětlíme vám, co znamenají jednotlivé položky, a poradíme vám, abyste se v tom neztratili.

 • Cena na faktuře zahrnuje dvě části – pravidelný měsíční poplatek a cenu za provolané minuty, odeslané SMS/MMS a využití datového připojení.
 • Přehled všech vyúčtovaných jednotek najdete na faktuře v části nazvané Rozpis vyúčtování služeb.
 • Mrkněte také na podrobné vysvětlení jednotlivých položek.

Své mobilní telefonní číslo můžete kdykoli převést na manželku, syna nebo i cizí osobu. Jak na to?

 1. Napište nám žádost o převod, která musí být podepsaná vámi i osobou, na kterou číslo převádíte. Žádost musí být podepsána písemně.
 2. Přiložte kopii občanského průkazu nového vlastníka telefonního čísla.
 3. V případě úmrtí přiložte také úmrtní list.
 4. Dokumenty zašlete jako sken e-mailem na mobil@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.

Máte po svatbě a používáte nové příjmení? Změnili jste název či sídlo společnosti nebo máte novou adresu trvalého bydliště? Potom je potřeba tyto údaje upravit i na smlouvě. Žádný stres a složité papírování, u nás to jde jednoduše.

 1. Připravte si kopii dokladu o změně některého z údajů – obvykle oddací list, občanský průkaz nebo výpis z obchodního rejstříku.
 2. Kopii pošlete jako sken v příloze e-mailu na adresu obchod@centropol.cz nebo poštou na adresu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 3. O vše se postaráme a dáme vám vědět, až to bude hotové.

Reklamovat u nás můžete například fakturu kvůli chybnému odečtu měřidla. Všechny vaše požadavky vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, nestanoví-li právní předpis jinak.

Poruchy a výpadky plynu mohou mít více příčin. Ne vždy je ale důvod k panice.

Zkontrolujte vyúčtování a upomínky

K výpadku může v krajním případě dojít i kvůli nezaplacené faktuře. Zkontrolujte svoje poslední vyúčtování a případné upomínky. S naší samoobsluhou už to nemůže být jednodušší. Pokud si nejste jisti, zda k nám dorazily všechny vaše platby, přečtěte si článek Chci zjistit, jestli jste přijali moji platbu.

Nahlaste poruchu

Máte vše zaplaceno? Pak bude možná chyba v distribuční soustavě. Nahlaste poruchu přímo vašemu distributorovi:

 • Pražská plynárenská Distribuce – 1239
 • GasNet – 1239
 • EG.D Distribuce- 800 225 577

Poruchy a výpadky elektřiny mohou mít více příčin. Ne vždy je ale důvod k panice.

Zkontrolujte hlavní jistič

Ze všeho nejdříve zkontrolujte pojistky a hlavní jistič. Zda není ve vypnutém stavu/shozený.

Zkontrolujte vyúčtování a upomínky

K dočasnému odpojení odběrného místa může v krajním případě dojít i kvůli nezaplacené faktuře. Zkontrolujte svoje poslední vyúčtování a případné upomínky. K tomu můžete využít i naší samoobsluhu. Pokud si nejste jisti, zda k nám dorazily všechny vaše platby, přečtěte si článek Chci zjistit, jestli jste přijali moji platbu.

Nahlaste poruchu přímo distributorovi

Máte vše zaplaceno? Pak bude možná chyba v distribuční soustavě. Nahlaste poruchu přímo vašemu distributorovi:

 • PRE distribuce (Hlavní město Praha) – tel. 800 823 823
 • EG.D Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava) – tel. 800 22 55 77
 • ČEZ Distribuce (ostatní regiony) – tel. 800 850 860

Napište nám

Patříte mezi naše zákazníky? Uveďte prosím požadované údaje, rychleji váš požadavek vyřídíme.