Stěhuji se

Při stěhování do nového bydliště si chcete v klidu vybavit svůj nový domov a ne se zabývat zbytečnostmi. I v novém obydlí však potřebujete svítit a topit, a k přepisu je potřeba dvou stran – tedy vás a původního odběratele. S naším návodem celý proces zvládnete snadno.

Pro přepis z důvodu stěhování budete potřebovat:
  • Poslední fakturu původního odběratele (je-li k dispozici), případně číslo elektroměru
  • Vzájemně odsouhlasený aktuální stav elektroměru a předávací protokol
  • Doklad k odběrnému místu – nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, souhlas majitele s přepisem
  • Pokud nemůžete kontaktovat původního odběratele, připravte si prosím doklad prokazující vlastnické právo k nemovitosti, kam se stěhujete
Po obdržení veškerých podkladů budou dokumenty předány k dalšímu zpracování. Jakmile se tak stane, přijde Vám poštou či e-mailem potvrzovací dopis a rozpis záloh pro následující období. Přeplatek či nedoplatek původního zákazníka bude vypořádán dle zadaných údajů na čestném prohlášení.