Řeším úmrtí
nebo dědictví

V případě úmrtí blízkého má člověk úplně jiné starosti a není nic, co by vynahradilo takovou ztrátu. Abychom vám situaci mohli alespoň trochu usnadnit, pomůžeme vám s přepisem energií, abyste nemuseli řešit další nepříjemnosti v budoucnu.

Pro přepis z důvodu úmrtí či dědictví budete potřebovat:
  • Poslední fakturu původního odběratele (je-li k dispozici), případně číslo elektroměru
  • Stav elektroměru k datu přepisu
  • Kopii úmrtního listu původního zákazníka (je-li k dispozici)
  • Dokument prokazující vlastnické právo k dané nemovitosti. Například vyjádření o dědickém řízení či kupní smlouvu
Po obdržení veškerých podkladů budou dokumenty předány k dalšímu zpracování. Jakmile se tak stane, přijde Vám poštou či e-mailem potvrzovací dopis a rozpis záloh pro následující období. Přeplatek či nedoplatek původního zákazníka bude vypořádán dle zadaných údajů na čestném prohlášení.