Výdaje máte pevně pod kontrolou 

Skvělá cena, která po celou dobu smlouvy zůstane stejná. Zároveň si můžete vybrat jakýkoliv způsob komunikace.  

Tohle získáte
s produktem
Fixně

  • Nízká cena díky smlouvě na 2 roky 
  • Jistota stejné ceny po celou dobu smlouvy 
  • Možnost výběru typu komunikace a platebních transakcí 

Kdy začít přemýšlet o fixním produktu?

S elektřinou Fixně máte jistotu, že cena za dodávky zůstane po celou dobu smlouvy naprosto stejná. Svoje výdaje tak držíte pevně pod kontrolou. Zároveň si můžete vybrat způsob komunikace, placení záloh i vracení přeplatků. Vyúčtování vám tedy rádi pošleme domů i v papírové podobě, abyste si mohli založit a kdykoliv se k němu vrátit. 

Cena produktu je od 2261,- Kč za 1 MWh silové elektřiny vč. DPH, k níž je nutné připočítat ceny za distribuci a další regulované složky.

Ujednání o době trvání závazku.

Doba trvání závazku začne běžet prvním dnem zahájení dodávek Dodavatelem. Po uplynutí této doby se závazek prodlužuje, nebude-li později dohodnuto jinak nebo nevyužije-li někdo z nás možnost prodloužení závazku odmítnout podle čl. III. Odst. 5 Všeobecných podmínek poskytování služeb s platností a účinností od 19. 7. 2021 („VPPS“),  tj. možnost zaslat druhé straně písemné odmítnutí prodloužení závazku v období nejdříve 4 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby trvání závazku. K prodloužení dochází následovně:

  1. pokud jste spotřebitelem a tuto Smlouvu uzavíráte na dobu 24 měsíců, po uplynutí této doby se závazek automaticky prodlužuje o 12 měsíců a cena se řídí ceníkem FIXNĚ na 1 rok, který bude účinný k 1. dni prodlouženého období. Po uplynutí celkem 36 měsíců od zahájení dodávek, se závazek ze Smlouvy prodlužuje a mění na dobu neurčitou a cena se řídí ceníkem BEZ ZÁVAZKU, který bude účinný k 1. dni prodlouženého období;
  2. pokud jste podnikatelem, po uplynutí doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, se závazek automaticky prodlužuje o stejnou délku (a to i opakovaně, maximálně však na 10 let od data zahájení dodávek) a cena se řídí ceníkem z naposledy sjednané ceníkové řady, který bude účinný k 1. dni prodlouženého období. Po uplynutí celkem 10 let se závazek ze Smlouvy prodlužuje a mění na dobu neurčitou.

Pro produkty z ceníkové řady FIXNĚ platí, že v průběhu aktuálního závazku (až do prodloužení) je obchodní (neregulovaná) složka ceny určena fixně, tj. po tuto dobu Vám ji nezvýšíme.

Právo podat výpověď smlouvy na dobu neurčitou a délka výpovědní doby se řídí čl. III. odst. 5 VPPS.

A kolik ušetříte vy?

Nechejte si na míru spočítat novou cenu za plyn nebo elektřinu. Napište nám svůj telefon a zavoláme vám. Je to naprosto nezávazné a zdarma.