Elektřina Fixně

Skvělá cena, která po celou dobu smlouvy zůstane stejná. Zároveň si můžete vybrat jakýkoliv způsob komunikace.  

Proč Fixně?

 • Nízká cena díky smlouvě na 1 nebo 2 roky 
 • Jistota stejné ceny po celou dobu smlouvy 
 • Možnost výběru typu komunikace a platebních transakcí 

Kdy začít přemýšlet o fixním produktu?

S elektřinou Fixně máte jistotu, že cena za dodávky zůstane po celou dobu smlouvy naprosto stejná. Svoje výdaje tak držíte pevně pod kontrolou a záleží jen na vás, zda si naši péči budete užívat 1 nebo 2 roky. Zároveň si můžete vybrat způsob komunikace, placení záloh i vracení přeplatků. Vyúčtování vám tedy rádi pošleme domů i v papírové podobě, abyste si mohli založit a kdykoliv se k němu vrátit. 

Cena produktu je od 2261,- Kč za 1 MWh silové elektřiny vč. DPH, k níž je nutné připočítat ceny za distribuci a další regulované složky.

Další informace najdete v detailním ceníku.

Detailní ceníky

Žádné ceníky nebyly vloženy.

 • Ujednání o době trvání závazku

  Doba trvání závazku začne běžet prvním dnem zahájení dodávek Dodavatelem. Po uplynutí této doby se závazek prodlužuje, nebude-li později dohodnuto jiank nebo nevyužije-li někdo z nás možnost prodloužení závazku odmítnout podle čl. III. Odst. 5 Všeobecných podmínek poskytování služeb s platností a účinností od 19. 7. 2021 („VPPS“),  tj. možnost zaslat druhé straně písemné odmítnutí prodloužení závazku v období nejdříve 4 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby trvání závazku. K prodloužení dochází následovně:

  1. pokud jste spotřebitelem a tuto Smlouvu uzavíráte na dobu 24 měsíců, po uplynutí této doby se závazek automaticky prodlužuje o 12 měsíců a cena se řídí ceníkem FIXNĚ na 1 rok, který bude účinný k 1. dni prodlouženého období. Po uplynutí celkem 36 měsíců od zahájení dodávek, se závazek ze Smlouvy prodlužuje a mění na dobu neurčitou a cena se řídí ceníkem BEZ ZÁVAZKU, který bude účinný k 1. dni prodlouženého období;
  2. pokud jste podnikatelem, po uplynutí doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, se závazek automaticky prodlužuje o stejnou délku (a to i opakovaně, maximálně však na 10 let od data zahájení dodávek) a cena se řídí ceníkem z naposledy sjednané ceníkové řady, který bude účinný k 1. dni prodlouženého období. Po uplynutí celkem 10 let se závazek ze Smlouvy prodlužuje a mění na dobu neurčitou.

  Pro produkty z ceníkové řady FIXNĚ platí, že v průběhu aktuálního závazku (až do prodloužení) je obchodní (neregulovaná) složka ceny určena fixně, tj. po tuto dobu Vám ji nezvýšíme.

  Právo podat výpověď smlouvy na dobu neurčitou a délka výpovědní doby se řídí čl. III. odst. 5 VPPS.

Vy se ptáte – my odpovídáme

 • Co musím doložit při přechodu k Centropolu?

  Je to velmi jednoduché – není potřeba dokládat vůbec nic. Pro přechod je nutná smlouva, předsmluvní informace a plná moc. Všechny tyto formuláře vám včas pošleme předvyplněné.

 • Jaký je rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem?

  Pokud používáte vysoký i nízký tarif, znamená to, že po část dne platíte nižší cenu za elektřinu. Nízký tarif se zapíná v různých regionech v různých částech dne. Spínání je řízeno centrálně pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO).

 • Jak získám přístup do samoobsluhy?

  Pokud jste klientem Centropolu, máte možnost si všechny aktivity spojené s energiemi kontrolovat Online. S registrací vám pomůže náš specialista na Zákaznické lince 478 575 555, který vám vygeneruje heslo potřebné pro vstup a poradí vám se základním nastavením.

   

 • Jaký je rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí?

  Odstoupit od smlouvy s novým dodavatelem můžete bezplatně do 14 dnů od podpisu. Po uplynutí této lhůty obvykle přicházejí na řadu sankce. Těm se můžete vyhnout, pokud podáte výpověď.

  Výpověď můžete podat až do 15 dnů od zahájení dodávek energií, a to bez jakýchkoli poplatků. Podmínkou ovšem je, že jste smlouvu uzavřeli s podomním obchodníkem nebo na dálku – například telefonicky. Pokud jste smlouvu uzavřeli osobně na pobočce, výpověď podat nemůžete.

 • Kde najdu svoje zákaznické číslo?

  Vaše zákaznické číslo začíná písmenem Z a naleznete ho v pravém horním rohu vaší faktury nebo platebního kalendáře. Zákaznické číslo používejte, pokud s námi řešíte jakoukoli situaci. Pomůže nám to rychleji najít vaše údaje.

Nechte nám své telefonní číslo. Náš obchodní zástupce se vám ozve poradí se správným produktem přímo pro vás.

Zadejte telefon Domácnost