V březnu nastoupily nové energetické štítky.

Co to pro vás znamená?

Chcete-li snížit platby za elektřinu v domácnosti, vyplatí se vždy prostudovat energetický štítek výrobku, který kupujete. Uvádění kategorie spotřeby není žádnou novinkou, první štítky vznikly už před 25 lety. Od března 2021 nastala změna, která vám přináší snazší orientaci, a tím i úsporu do budoucna.

Už jen písmena, ikony a QR kód

Energetické štítky procházely po dobu své existence průběžnými aktualizacemi. K nejúspornější hodnotě „A“ postupně přibývaly různé počty znamének „+“, a tak spotřebitelé neměli jasno, které označení je aktuálně špičkou ve spotřebě energie. To se od března 2021 změnilo. Nové štítky používají jednoznačnou škálu od „A“ do „G“ bez dodatečných „+“ a klíčové parametry představují aktualizované ikony. Doplňující informace k výrobku pak jsou dostupné prostřednictvím QR kódu, který vede na databázi produktů v EU (EPREL). Ta kromě spotřeby a informačního listu produktu zobrazí i řadu dalších údajů o jeho provozních vlastnostech.

Energetický štítek před 28.2.2021

Energetický štítek před

Energetický štítek po 28.2.2021

Energetický štítek po

Změna ovlivnila pouze vybrané spotřebiče

Březnové zavedení nového energetického štítku se logicky týká spotřebičů, které se v domácnosti využívají soustavně nebo velmi často. Jasnější označení tak nesou chladničky a mrazáky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje. Od 1. září 2021 se aktualizované štítky objeví na světelných zdrojích. U dalších skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se stávající štítek nemění a k přechodu na nový dojde až v následujících letech. Co se týče  malých spotřebičů (mikrovlnné trouby, toustovače apod.), ty zatím štítky nemají a aktuálně není v plánu je zavádět. Jejich podíl na spotřebě domácností je totiž minimální.

Způsob vystavení štítků zůstává stejný

V prodejnách se nové štítky objevily v březnu 2021, a to jak v těch kamenných tak internetových. Požadavky na samotné vystavení energetických štítků se nemění, nadále musí být k dispozici stejným způsobem, na jaký jste zvyklí.

Další informace o energetickém štítkování najdete na stránkáchwww.label2020.cz.