Jak pro vás nakupujeme energie

Eektřinaplyn

Pro pochopení nákupních principů je důležité si uvědomit, že spotřeba energie v průběhu celého roku kolísá. V zimních měsících, kdy je chladněji, dříve se stmívá a z důvodu pošmourného počasí se lidé více drží doma, je vyšší. Jak přibývá slunečních dnů, světla a tepla na jaře a v létě, odběr energií  přirozeně klesá. Toto kolísání znázorňují typové diagramy dodávky (TDD) zvané také normalizované křivky spotřeby, kterých je osm u elektřiny a liší se podle distribuční sazby, u plynu jich je dvanáct podle pásma spotřeby.

Typový diagram dodávky elektřiny v České republice u domácností s distribuční sazbou D02d (pro svícení a běžné spotřebiče) zobrazený po hodinách v průběhu roku

Typový diagram dodávky elektřiny v České republice u domácností s distribuční sazbou D45d, D56d, D57d (vytápění, tepelné čerpadlo) zobrazený po hodinách v průběhu roku

Typový diagram dodávky plynu v České republice u domácností s plynem využívaným k vaření
s roční spotřebou do 7,56 MWh zobrazený po dnech v průběhu roku

Typový diagram dodávky plynu v České republice u domácností s plynem využívaným k vytápění
s roční spotřebou nad 7,56 MWh zobrazený po dnech v průběhu roku

Produkty výroby a nákupu energií

Dodávka energií je obvykle vnímána jako stálý proud elektřiny nebo plynu, který slouží ke svícení, topení a zajišťuje chod nejrůznějších spotřebičů. V zásadě to tak je a elektřina v rozvodné síti i plyn v potrubí představují fyzikálně homogenní substanci. Z hlediska výroby a následného prodeje ale tyto komodity tvoří několik částí.

Rovnoměrná dodávka, kdy elektrárna produkuje každou hodinu každého dne v roce stejné množství megawatthodin (MWh), je vyjádřena přímkou a elektřina takto vyrobená se nazývá CAL. Analogicky u zemního plynu představuje CAL stálý roční objem těžby opět v MWh a rovněž je víceméně popsaný přímkou. Kvartální výroba/ těžba zohledňuje sezónní vlivy a je charakterizována křivkou. Podobně je tomu i s měsíční a denní výrobou/ těžbou. 

A právě s využitím jednotlivých produktů výroby dané komodity mohou dodavatelé spotřebu svých zákazníků plynule vykrývat. Nákup energií na velkoobchodních trzích (energetických burzách) realizují prostřednictvím ročních, kvartálních, měsíčních, týdenních a denních energetických produktů, které se liší cenou, jak ukazují následující grafy produktů elektřiny.

Kvartální produkt nákupu elektřiny:

Měsíční produkt prosinec 2021:

Denní produkt (spot) 21. 12. 2021:

Součtem normalizovaných křivek všech svých zákazníků získá dodavatel celkovou křivku spotřeby a přehled o tom, kolik energie pro konkrétní časové období musí zajistit.
Příklad součtové křivky elektřiny.

Prostřednictvím promyšleného nákupu jednotlivých produktů výroby energie dodavatel následně realizuje dodávku tak, aby co nejpřesněji kopírovala součtovou křivku. Graf ukazuje podíl jednotlivých produktů výroby a nákupu na celkovém objemu nakoupené energie.

Složení křivky spotřeby z jednotlivých produktů nákupu v průběhu roku

Typové diagramy spotřeby pracují s kvalifikovanými odhady a předpokládají skutečnost, která teprve nastane. Čím má dodavatel více zkušeností a erudice, tím jsou jeho predikce přesnější. V Centropolu dobře víme, že někteří naši odběratelé v průběhu roku změní své zvyky, spotřebují více nebo méně energie než v předchozím období, přicházejí k nám noví zákazníci, s jinými se rozloučíme… Musíme proto reagovat na aktuální průběh součtové křivky spotřeby a menší část energií dokupujeme (a někdy také prodáváme přebytky) i prostřednictvím kvartálních, měsíčních a denních produktů. Díky tomuto nákupnímu modelu jsme dokázali zvládnout prudký nárůst cen energií v druhé polovině uplynulého roku, i když jsme jej velmi neradi museli částečně promítnout i do našich ceníků.

Graf ukazuje, jakou část objemu elektřiny jsme měli nakoupenou s předstihem v produktu CAL a jakou jsme museli zajistit dodatečnými nákupy za rekordně zvýšené ceny.

Na následujícím grafu je pro srovnání vidět, jak vypadala nákupní strategie dodavatelů, kteří svůj úkol nezvládli a ukončili činnost. Do zásoby měli nakoupeno málo (méně než 20 %), čekali, až ceny klesnou. Ty naopak stouply, a oni na pořízení dostatečného množství energie za extrémní ceny neměli potřebné finanční prostředky. Elektřinu tak nezajistili a poslali své zákazníky do režimu dodávky poslední instance.

Velmi podobný princip platí i pro nákup plynu

Roční produkt CAL plyn


Graf kvartálního produktu – poslední čtvrtletí roku 2021

Graf měsíčního produktu – únor 2022

Součtová křivka spotřeby plynu