Ceny za distribuci

Celková cena elektřiny se dá rozdělit do 3 základních složek. První z nich je cena za elektřinu jako takovou, kterou udává dodavatel podle toho, jak se mu podaří nakoupit. Další je daň a ostatní poplatky, které pravidelně určuje stát a jsou pro všechny stejné. A poslední je cena za distribuci, kterou logicky určuje distributor. Právě hodnoty poslední jmenované vám ukážeme.

Jakého máte distributora, určuje vaše adresa a na rozdíl od dodavatele si jej nemůžete vybrat. V Česku máme tři hlavní distributory a přinášíme vám stručný přehled, jaké ceny si od 1. 1. 2021 připravili pro své zákazníky. V rámci jednoho distribučního území jsou pro všechny shodné, ale mezi sebou se liší.

Prohlédněte si ceny za distribuci pro rok 2021

Ceny za distribuci bez DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)

Distribuční sazbaCena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)
D01d2 173,12x
D02d1 648,90x
D25d1 719,60135,91
D26d631,11135,91
D26d1 719,60135,91
D35d252,07135,91
D45d252,07135,91
D56d252,07135,91
D57d209,97110,14
D61d2 702,62168,1

Ceny za distribuci bez DPH, území EG.D Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)

Distribuční sazbaCena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)
D01d2 243,28x
D02d1 814,77x
D25d1 771,30147,89
D26d641,02147,89
D26d1 771,30147,89
D35d259,77147,89
D45d259,77147,89
D56d259,77147,89
D57d232,62143,15
D61d2 775,60170,44

Ceny za distribuci bez DPH, území PRE Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)

Distribuční sazbaCena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)
D01d2 011,78x
D02d1 549,84x
D25d1 499,28148,44
D26d671,84148,44
D26d1 499,28148,44
D35d224,26148,44
D45d224,26148,44
D56d224,26148,44
D57d194,54110,14
D61d2 276,49168,1

Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území ČEZ

Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH)D01dD02dD25dD26dD27dD35dD45dD56dD61dD57d
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně164454915411513513523125
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně2671871458718421621637200
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně328910918110923027027046250
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně4111113622713628733833858312
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně5214217429017436843243274400
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně6517821736221746054054092514
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně81222272453272575675675116772
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně1022803425713427248518511461 134

Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území EG.D

Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH)D01dD02dD25dD26dD27dD35dD45dD56dD61dD57d
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně144252955211112512532117
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně2367841528417820020050188
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně288310419010422325025063235
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně3510413123813127831331379294
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně45133167304167356400400101376
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně56167209380209445500500126479
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně71209261476261557626626158715
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně892633295993297017887881981 048

Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území PRE

Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH)D01dD02dD25dD26dD27dD35dD45dD56dD61dD57d
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně164150895010311411416135
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně2666801428016518218226217
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně328310017810020622722732271
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně4110412522212525828428441339
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně5213215928415933036436452434
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně6516619935519941345545565549
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně8120724944424951656956981829
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně1022613145593146507167161021 222

Správné nastavení distribuční sazby může ušetřit až tisíce ročně

Na první pohled se může zdát, že je to nezáživná problematika, ale vězte, že pokud máte nesprávně nastavenou distribuční sazbu, můžete přeplácet i několik tisíc korun ročně. Prohlédněte si následující tabulku a zjistíte, jak k tomu může dojít. 

Příklad, kdy zákazník zapomněl změnit distribuční sazbu po dostavbě rodinného domu. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 4,5 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně
CENY ZA DISTRIBUCI DISTRIBUČNÍ SAZBA D25d DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d
Roční spotřeba 4,5 MWh cena ve vysokém tarifu bez DPH cena v nízkém tarifu bez DPH měsíční fixní poplatek bez DPH cena ve vysokém tarifu bez DPH cena v nízkém tarifu bez DPH měsíční fixní poplatek bez DPH
Cena celkem za rok bez DPH 1 719,6 135,91 136 2 173,12 x 41
Cena celkem za rok bez DPH 5 806,90 Kč 10 271,04 Kč
Cena celkem za rok s DPH 21% 7 026,35 Kč 12 427,96 Kč
Úspora za rok díky vhodně / včas nastavené distribuční sazbě 5 401,61 Kč x

A s jističi to může být dost podobné. Ve starších stavbách může být z minulosti zbytečně velký jistič, který už v současnosti vůbec není potřeba a kvůli tomu můžete opět nemalou částku ročně přeplácet. Je potřeba si distribuční sazbu i jističe zkontrolovat, protože distributor to za vás neudělá.

Příklad, kdy zákazník má chatu, na kterou jezdí především na víkendy a na ohřev vody má boiler. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 2 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič 3×25 A.

CENY ZA DISTRIBUCI DISTRIBUČNÍ SAZBA D25d DISTRIBUČNÍ SAZBA D61d
Roční spotřeba 2 MWh cena ve vysokém tarifu bez DPH cena v nízkém tarifu bez DPH měsíční fixní poplatek bez DPH cena ve vysokém tarifu bez DPH cena v nízkém tarifu bez DPH měsíční fixní poplatek bez DPH
Cena celkem za rok bez DPH 1 719,6 135,91 136 2 702,62 141,79 58
Cena celkem za rok bez DPH 3 883,43 Kč 1 619,79 Kč
Cena celkem za rok s DPH 21% 4 698,95 Kč 1 959,94 Kč
Úspora za rok díky vhodně nastavené distribuční sazbě x 2 739,01 Kč

Pokud potřebujete pomoci či poradit, obraťte se na nás na čísle 478 575 555nebo na e-mailu obchod@centropol.cz