Fe ELE 04
Distribuce NT Přehled plateb za spotřebovanou silovou elektřinu Distribuce VT POZE dle Ampér (A) Systémové služby Poplatek společnosti OTE Měsíční plat z příkon

Distribuce NT

Státem regulovaná část ceny elektřiny ve nízkém tarifu.

Přehled plateb za spotřebovanou silovou elektřinu

Neregulovaná část – jednotlivá období propočítává místní distribuce dle vývoje spotřeby.

Distribuce VT

Státem regulovaná část ceny elektřiny ve vysokém tarifu.

POZE dle Ampér (A)

Regulovaná část ceny elektřiny. Část, kterou všichni zákazníci podporují výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Stejně jako ostatní položky této části, i toto je určené státem a ani zákazník ani dodavatel tuto část nemůže ovlivnit.

Systémové služby

Regulovaná část ceny elektřiny – částka, která jde provozovateli přenosové soustavy. Ten zajišťuje stabilitu přenosu elektřiny a udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.

Poplatek společnosti OTE

Regulovaná část ceny elektřiny – poplatek Operátorovi trhu s elektřinou se odvíjí od množství dodané elektřiny.

Měsíční plat z příkon

Regulovaná část ceny elektřiny za rezervovaný příkon.