Fe ELE 03
Cena za spotřebovanou silovou elektřinu Cena za distribuci a související služby Daň z elektřiny Zaúčtované platby  Přehled zaúčtovaných plateb Přehled za předchozí zúčtovací období Přehled vyúčtované spotřeby

Cena za spotřebovanou silovou elektřinu

Neregulovaná část, která obsahuje platby dodavateli dle sjednaného ceníku.

Cena za distribuci a související služby

Regulovaná část ceny elektřiny, kterou platíte distributorovi.

Daň z elektřiny

Zaúčtované platby 

Součet zaúčtovaných uhrazených záloh v daném fakturačním období. Protože na vyúčtování vypočítáváme rozdíl mezi zálohami a cenou za reálnou spotřebu, jsou zaplacené zálohy vždy zápornou hodnotou.

Přehled zaúčtovaných plateb

Jednotlivé platby za dané časové období.

Přehled za předchozí zúčtovací období

Historii spotřeby elektřiny uvádíme pouze v případě, že ji máme k dispozici.

Přehled vyúčtované spotřeby

Údaje o elektroměru, název produktu, distribuční sazba. Stavy elektroměru jsou vždy uvedeny dle dodaného odečtu od distributora nebo na základě vašich odečtů.